Algemene Contactgegevens

Hoofdlocatie Zwemacademie ikZwem Olst
Naam
Postadres
Postcode + plaats
Zwemacademie ikZwem
Postbus 85
8120 AB Olst
E-mailadres
Website
info@zwemacademieikzwem.nl
www.zwemacademieikzwem.nl
Mobiele nummers 06 – 22070267 (R. Gerrits)
06 – 29227229 (C. Gerrits)
Directie R. Gerrits
C. Gerrits
KvK-nummer
BTW-nummer
IBAN
BIC
57344698
NL852540619B01
NL84 RABO 0116578963
RABONL2U