ikBeweeg

Onder de naam ikBeweeg gaat Zwemacademie ikZwem in 2014 beweegprogramma’s in het water aanbieden voor alle leeftijden.

Het is bedoeld voor mensen die onder deskundige leiding rustig banen willen zwemmen of op een andere manier in het water willen bewegen. Belangrijk is wel dat de mensen die aan dit programma willen deelnemen zich zelfstandig in het water kunnen voortbewegen en hierbij beschikken over voldoende zwemvaardigheden.

Voor u betekent dit bewegen in:

  • vaste groepen
  • van maximaal 12 personen
  • in verwarmd en 1,40m diep water (31 graden)
  • en onder deskundige leiding

De beweegprogramma’s bestaan uit het doen van individuele en/of groepsoefeningen in het water. Door actief bezig te zijn, kan uw conditie verbeteren en zullen de spieren versterken. Bewegen in het water is minder belastend voor uw gewrichten en zal het doen van oefeningen makkelijker laten verlopen.

Wilt u ongestoord banen zwemmen of zwemslagen aanleren dan kan dat ook.