Inschrijven voor zwemlessen ikLes

Om uw kind op te geven voor ikLes, kunt u onderstaand formulier invullen en versturen. Nadat het formulier verstuurd is, ontvangt u een email met de gebruikersnaam en wachtwoord voor ons systeem. Nadat het inschrijfgeld is overgemaakt, zal het kind geplaatst worden in een lesgroep (indien er geen wachtlijst is). Als het kind geplaatst is in een lesgroep, dan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Belangrijk!

Vergeet niet om het inschrijfgeld van € 20.- over te maken op bankrekeningnummer NL84RABO0116578963 van Zwemacademie ikZwem onder vermelding van naam en geboortedatum van de leerling. Uw kind is pas definitief ingeschreven als het inschrijfgeld op de bankrekening van Zwemacademie ikZwem is bijgeschreven.

Zwemacademie ikZwem behoudt zich het recht voor om tussentijds het tarief of de starttijden van de zwemlessen te wijzigen. Indien uw kind staat ingeschreven voor de zwemlessen wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht. Bij het inschrijven van uw kind gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.