Klachtenprocedure

De Zwemacademie doet altijd haar uiterste best om aan klanten tegemoet te komen. Bent u toch ontevreden over onze dienstverlening, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de desbetreffende zweminstructeur of -instructrice. Deze zal dan samen met u proberen de klacht te verhelpen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kunt ons klachtenformulier invullen. U krijgt binnen een week terugkoppeling van ons over het in behandeling nemen van de klacht. Daarnaast kunt u altijd telefonisch contact opnemen om uw klacht kenbaar te maken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het geven van zwemles aan kinderen zonder deze aan te raken, is bijna onmogelijk. De Zwemacademie stelt dan ook alles in het werk om iedereen een vertrouwd gevoel te geven over de manier waarop wij met uw kind omgaan. Alle instructeurs zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en daarnaast hanteren wij het ‘vierogen-principe’: u mag iedere zwemles zelf toekijken hoe wij met uw kind omgaan.

Om ieder risico rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, worden wij graag direct geïnformeerd over een eventuele verdenking of voorval. U kunt contact opnemen met de Zwemacademie via de pagina contactgegevens. Iedere melding nemen wij uiterst serieus en zullen wij direct in behandeling nemen.

Daarnaast willen wij u wijzen op het telefonisch meldpunt van het NOC*NSF, zoals dit voor elke organisatie die is aangesloten bij de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) beschikbaar wordt gesteld. Hier kunt u, eventueel anoniem, advies inwinnen over zaken rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een link naar de website vindt u hier.